Çalışan Adayına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San ve Tic. A.Ş.(“Widex””) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

İletişim Bilgileri

Adres: Barbaros Mahallesi Halk Cad. A Blok Apt. No: 37 /1/3 Ataşehir/İstanbul

Web Sitesi: www.widex.com.tr

Telefon Numarası: 0216 210 0500

Faks: 0216 210 0515

E-Posta: kvkbilgi@widex-tr.com

1. Gizlilik Politikamız

Kişisel verileriniz, yukarıda iletişim bilgileri sağlanmış veri sorumlusu Widex tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (bundan sonra hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

2. İşlenecek Kişisel Veriler

İşlenecek olan kişisel verileriniz tarafınızca, Widex’e iş başvurusunda bulunmak maksadıyla gönderdiğiniz;  şahsınıza ait kimlik, iletişim, özlük (özgeçmiş bilgileri), mesleki deneyim ve paylaşmayı tercih edeceğiniz diğer bilgilerden ve üçüncü kişilere ait verilerden (referans) oluşan kişisel verilerdir. Üçüncü kişilere ait verileri paylaştığınız takdirde söz konusu kişileri bu paylaşım ve süreç hususunda bilgilendirdiğinizi ve izinlerini aldığınızı kabul etmiş olacağınızı unutmayınız.

 

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları                                

Widex, iş başvurusunda bulunmak maksadıyla paylaşmış olduğunuz yukarıda anılmış kişisel verilerinizi çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla işlemektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Widex’e iş başvurusunda bulunmakla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, işe alım süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza aktarılacak ve yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenecektir.

 

Widex, kendisi ve adına veri işleyenlerin; kişisel verilerinizi, talimatlarımıza ve gizlilik politikalarımıza uygun olarak işlemeyi kabul etmesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Kişisel verileriniz ayrıca açık rızanızın bulunması halinde Widex’in iş faaliyetlerinin yürütülmesinin, yönetiminin ve denetiminin sağlanması için yurt dışında bulunan; bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlerine ve e-posta dahil iletişim ve sair hizmetler aldığı tarafların veri depolama sistemlerine aktarabilir. Bu hususta vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman yukarıda bulunan adreslerimizden bize yazılı olarak talepte bulunarak geri alabilirsiniz.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz açık rızanız (yurt dışına aktarım için), meşru menfaat ve sözleşmenin kurulması ve ifası için işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamda yahut fiziki ortamda özgeçmişinizi Widex’e iletmeniz suretiyle, iletilmiş mecraya göre değişiklik arz etmek üzere, otometik olmayan; kısmen ve tamamen otomatik olan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler hukuken ve menfaatlerimiz için gerekli olduğu süre ile sınırlı olarak saklanacaktır. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olması bizler için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olduğu takdirde işbu aydınlatma metninin 7. maddesinde yer alan haklarınızdan birini kullanmak maksadıyla bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Widex’e başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı yazılı olarak Widex’in yukarıda yer alan açık adresine veya e-posta adresine iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

·                Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·                Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·                Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·                Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN ONAY

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.  tarafından kişisel verilerimin şirketin faaliyetlerinin yürütülmesini, yönetimi ve denetiminin sağlanması için yurt dışında bulunan; bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlerine ve e-posta dahil iletişim ve sair hizmetler aldığı tarafların veri depolama sistemlerine aktarılmasına izin veriyorum.

GENEL MERKEZ
ATAŞEHİR ŞUBE ve TEKNİK SERVİS

Barbaros Mah. Halk Cad. No.37/1
34746 Ataşehir / ISTANBUL

Tel. 0216 210 0500 / Faks 0216 210 0515
widex@widex-tr.com

TAKSİM SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ
Gümüşsuyu, İnönü Cad. No.12 
34426 Beyoğlu / İSTANBUL 
Tel. 0212 244 5872 / Faks 0212 243 6221

İLETİŞİM

Sormak ve iletmek istedikleriniz için lüften bizimle irtibata geçinİletİşİm

Ülke/Bölge Seç